Dzieje Istebnej

Istebna jest malowniczą miejscowością położoną w powiecie cieszyńskim. Początki zasiedlenia Beskidu Śląskiego przypadły na XV wiek. Osadnictwo rozwinęło się w pełni w XVII stuleciu. Organizacja gminna Istebnej wywodzi się z 1702 r. Przez długi czas podlegała parafii katolickiej w Jabłonkowie. W 1720 r. w miejscowości powstał drewniany kościół, a kilkanaście lat później wzniesiono murowaną budowlę sakralną. W jej miejscu dziś znajduje się kościół pod wezwaniem Dobrego Pasterza pochodzący z końca XVIII wieku. Stanowi najcenniejszy zabytek sakralny Istebnej.
Pierwotni mieszkańcy Istebnej trudnili się pasterstwem i hodowlą bydła. Dobre warunki klimatyczne sprzyjały rozwojowi budownictwa szałaśniczego, które przyczyniło się z kolei do rozwoju budownictwa drewnianego. Stare chaty góralskie były budowane z grubych, nie zawsze ociosanych belek świerkowych i jodłowych. Dziś są ciekawym elementem wiejskiej architektury. Charakterystyczną cechą tradycyjnych, góralskich jest bardzo rozwinięte zdobnictwo pół szczytów.
Mieszkańcy wsi posługują się dialektem jabłonkowskim, którego nazwa wywodzi się od nazwy miasta Jabłonkowo będącego dawnym centrum kultury i gospodarki okolic Istebnej. Gwara charakteryzuje się archaicznością zasobu słownictwa. Wśród bogatego zasobu
słów można znaleźć nawet prasłowiańskie wyrazy oraz  zapożyczenia z języka rumuńskiego, węgierskiego i niemieckiego.

Przyroda Istebnej

Istebna leży w otoczeniu górskiej natury, którą można poznać m.in. poprzez piesze wędrówki, albo zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ośrodek powstał w latach 90. przy Nadleśnictwie Wisła w ramach działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego". Odbywają się atm wykłady i prelekcje poświęcone leśno-ekologicznej tematyce. Turyści mogą obejrzeć stałą ekspozycję przedstawiającą faunę i florę beskidzkich lasów. Ekspozycji towarzyszy kompozycja słowno-muzyczna, która prezentuje odgłosy zwierząt i ptasi śpiew.

Muzea i galerie

Gmina Istebna jest miejscem, gdzie rozwija się kultura lokalna i folklor. Liczne obiekty kulturalne znajdują się w Istebnej i okolicznych miejscowościach położonych na terenie gminy. Jednym z nich jest obiekt muzealny zwany Chatą Jana Kawuloka. Zabytek pochodzący z połowy dziewiętnastego wieku znajduje się na szlaku Architektury Drewnianej. Ma postać drewnianej chaty krytej gontem, składającej się z dwóch izby i dymnego pieca. Reprezentuje starodawne góralskie budownictwo. Inne obiekty, które warto zobaczyć to Dom Rodziny Konarzewskich w Buczniku, Galerię Kukuczka w pobliskich Jasnowicach i Galerię pod Aniołem, która znajduje się w samym centrum Istebnej.

TROJWIES.INFO
Serdecznie witamy!
Zareklamuj bezpłatnie swoją atrakcje turystyczną
na stronie www.trojwies.info
Telefon: 517-454-363